Stroje

Każdy uczestnik zajęć powinien być wyposażony w strój sportowy ustalony dla danej sekcji. Wszelkie informacje, porady dotyczące zamawiania strojów uzyskają Państwo u trenera wybranej sekcji.

Stroje zamawiamy mailowo, dokonując wpłaty na konto danej sekcji.